שמאי מקרקעין ורכוש

שמאות מקרקעין במושבים – ההתמחות הייחודית של יניב רפאל

לקרקעות שבהן משתמשים חברי מושבים ערך כספי עצום. התקנות הרלוונטיות לגביהן – מורכבות וסבוכות. כל טעות עלולה לגרום לנזק כלכלי חמור, ולכן חשוב להיעזר אך ורק בשמאי מקרקעין שצבר ניסיון רב בתחום ספציפי זה
בישראל ישנם כ-450 מושבים. רובם הוקמו בשנים הראשונות לקיומה של ישראל או עוד קודם לכן, על אדמות השייכות למדינה.

להקמת המושבים הייתה מטרה משולשת: פתרון לגלי ההגירה לארץ, תפיסת קרקעות ובפרט באזורי הגבולות, וחקלאות.

העולם השתנה, ישראל איתו וגם בחיי חברי המושבים חלו תמורות משמעותיות – וכיום האדמות שהופקדו בידיהם הן גם נכס יקר ערך מבחינה נדל"נית.

מגמה זו מייצרת אינטראקציות רבות עם גורמי הרישוי והמיסוי, רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ומס הכנסה.

התקנות השונות הנוגעות לכל השימושים האפשריים בקרקע מורכבות להפליא, ולכן נוצר צורך בהתמחות ייחודית: שמאות מקרקעין במושבים.

יניב רפאל, שמאי מקרקעין ותיק באופן כללי, צבר ניסיון רב במתן שירותים כגון הפחתת היטל השבחה, הערכת שווי נחלה, ירושות ועוד – ניסיון שמתורגם לתועלת מרבית עבור כל חבר מושב.

היכרות מעמיקה עם התקנות העדכניות ועם הרשויות הרלוונטיות

הצורך להתאים את התקנות הנוגעות לקרקעות במושבים למציאות המשתנה יצר שורה ארוכה של החלטות ותקנות, כאמור מורכבות במיוחד. על-מנת לנצל את האופציות החדשות שנפתחו בפני חברי מושבים לשימוש באדמות בדרך המשתלמת יותר נדרשת היכרות יסודית עם כל התקנות הנ"ל, וכן בקיאות בסוגיות רבות נוספות. כך למשל הערכת שווי נחלה מחייבת התייחסות לפרמטרים כמו חוזה החכירה, הסכם משבצת, זכויות הבניה בחלקה א', השימושים האפשריים בחלקה ב' ובחלקה ג', ועוד. גם למיקום של כל נחלה ולסביבה שלה יש באופן טבעי השפעה עצומה על שוויה, ולכן רק שמאי מקרקעין מומחה למושבים כמו יניב רפאל יכול לספק הערכת שווי מדויקת לחלוטין – כזו שניתן לבסס עליה החלטות מיטביות.

חיסכון כספי משמעותי

שירותי השמאות השונים שסיפק יניב רפאל במושבים בכל רחבי הארץ כבר חסכו סכומי כסף משמעותיים מאוד ללקוחותיו – בין אם ע"י הפחתת היטלי השבחה מופרזים, בין אם באמצעות קביעת דמי הסכמה ריאליים ובין אם בדרכים נוספות.

מרכיב אחד בשירות הוא כאמור הבקיאות של רפאל בתחום הספציפי.

מרכיב נוסף באיכות השירות הוא הקדשת מלוא תשומת הלב לכל פרט רלוונטי מבלי לפספס שום ניואנס. מרכיב שלישי הוא המחויבות המוחלטת ללקוחות, וזאת מתוך הבנת החשיבות העצומה של מיצוי האפשרויות של הקרקע מבחינתם. לצד הניסיון והמקצועיות מקפיד יניב רפאל על זמינות מרבית, כך שכל חבר מושב שנעזר בו יודע בכל נקודת זמן שהוא לא לבד בהתנהלות המורכבת מול הרשויות.