בונים בקהילה

בונים בקהילה

מבנים ניידים מהווים פתרון חשוב עבור מוסדות וארגונים רבים הזקוקים למבנה – כיתות לימוד, מתנ"סים, תנועות נוער, שכונות מצוקה ועוד.

מבנע טק עושה מאמצים לעזור לגופים, ארגונים ומוסדות הזקוקים לקורת גג למטרות שונות ע"י חידוש מבנה יביל והתאמתו לצרכי הארגון ואנשיו.

ארגונים הזקוקים למבנה מוזמנים לפנות אלינו ואנו נבדוק איך אנו יכולים לעזור.

מבנע מאמינה בשיתוף ובקהילה, וכחלק מקהילה – אנו שמחים לתרום מזמננו, ניסיוננו, המשאבים שלנו והמקצועיות שלנו על מנת לתרום את חלקנו.